Gezinsbond Kampenhout
[start] - [kennismaking]

Een korte geschiedenis van de Gezinsbond

De 'Bond van de Talrijke Huisgezinnen', zoals de Gezinsbond aanvankelijk heette, kwam in 1921 tot stand als sociale beweging voor het gezin.

In ... werd de afdeling Groot-Kampenhout gesticht.

De eerste taak van de toenmalige Bond bestond erin gezinnen met een laag inkomen te ondersteunen en te streven naar gelijkwaardige levensomstandigheden tussen gezinnen mét en gezinnen zonder kinderen.

Zo was het in belangrijke mate aan de Gezinsbond te danken dat er kinderbijslag kwam, dat de studietoelagen ingevoerd werden, dat grote gezinnen aan lagere tarieven kunnen sporen, dat er leningen bestaan voor het bouwen of het kopen van een woning, dat er gevoelige belastingverminderingen voor grote gezinnen werden ingevoerd, dat de militaire dienstplicht werd afgeschaft, kwaliteitsvolle kinderopvang, behoorlijk vergoed ouderschapsverlof, ... .

In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte.

Waar in de beginjaren het accent op het verbeteren van de materiële omstandigheden lag ging de bond in de loop van tijd ook meer de nadruk leggen op niet-materiële zaken zoals cultuur, relaties ( man - vrouw, ouders - kinderen, grootouder - kleinkinderen ), opvoedingsaspecten, ...

Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in 'Gezinsbond'.

pagina afdrukken

  webdesign : highgate´57 ©2010-2013 - Gezinsbond - afdeling Kampenhout
www.gezinsbondkampenhout.be
e-mail: webmaster@gezinsbondkampenhout.be