Gezinsbond Kampenhout
[start] - [Diensten]

Kinderoppasdienst

De kinderoppasdienst (KOD) biedt exclusief aan leden van de Gezinsbond met kinderen de kans om ontspanning te neme, om aan manifestaties en activiteiten deel te nemen, om familiale en andere verplichtingen na te komen, kortom om van huis weg te kunnen terwijl iemand op de kinderen past zonder dat u zich daarbij zorgen hoeft te maken.

Tijdens de schoolvakanties kunnen de gezinnen een beroep doen op de kinderoppasdienst om ook overdag op hun kinderen te komen passen.
Onder schoolvakanties wordt verstaan : krokus-, paas-, herfst- en kerstvakantie en de grote vakantie.

Een kinderoppas mee op reis nemen, zelfs in het binnenland valt echter buiten onze dienstverlening en is ook niet voorzien in de verzekeringspolis.

De kinderoppassers worden via een nationale verzekering gedekt bij eventuele materiële of lichamelijke schade op de weg van/naar of ten huize van het gezin dat beroep doet op de KOD.

Kinderoppasdienst

Geen KOD zonder kinderoppassers

Geïnteresseerde kinderoppassers zijn steeds welkom.
Een eerste vereiste voor een kinderoppas is dat hij/zijn graag met kinderen omgaat. Wie het alleen voor het geld doet, begint er beter niet aan.

Kinderoppassers zijn tenminste 16 jaar en zij moeten alle waarborgen van bekwaamheid bieden. Zij worden daarom uitgenodigd voor een inleidend gesprek met onze KOD-verantwoordelijke die hierbij naar hun motivatie en bekwaamheid peilt.

En precies omdat wij zoveel belang hechten aan hun bekwaamheid wordt er minstens éénmaal per jaar een vormende activiteit georganiseerd voor alle (ook toekomstige) kinderoppassers. Hoewel deelname niet verplicht is dringen we toch sterk aan opdat alle aangesloten oppassers hieraan zouden deelnemen.

Algemene richtlijnen

 • Een kinderoppas moet tenminste 3 dagen op voorhand aangevraagd worden. Hiervoor wendt u zich tot de verantwoordelijke.
 • De kinderoppasser moet thuis opgehaald en ook teruggebracht worden.
  Gezien de nog jonge leeftijd van onze kinderoppassers wordt voor een prestatie die duurt tot na middernacht steeds aangedrongen op een overnachting.
 • De oppas overdag en tijdens de schoolvakanties mag niet langer duren dan 10 uren per dag.
 • De aanvrager van een kinderoppas zorgt ervoor dat de kinderoppasser over het nodige beschikt om de kinderen te verzorgen en te voeden en met hem bezig te zijn, en laat hem/haar weten waar hij te bereiken is in geval van nood.
 • De aanvrager staat er ook voor in dat de kinderoppasser voor zichzelf en voor de kinderen geen maaltijden hoeft te bereiden en geen huishoudelijk werk hoeft te doen.
 • Bij laattijdige annulering (24 uur voor start opvang) wordt het minimumtarief van 8 euro aangerekend en dient een prestatiebriefje te worden ingevuld.
 • We willen er uitdrukkelijk op wijzen dat prestaties die rechtstreeks worden afgesproken tussen een gezin en een kinderoppasser, buiten de verantwoordelijkheid van de Gezinsbond vallen en - veel belangrijker nog - dat deze niet verzekerd zijn. Doe het dus liever niet !

Tarieven

 • uurtarief : 4 euro *
 • minimumtarief (minder dan 2 uur oppas) : 8 euro
 • overnachting (van 22u tot 8u) : 20 euro
 • kostprijs prestatieboekje (5 briefjes) : 7,50 euro

* een begonnen uur wordt verrekend als een volledig uur

Per kinderoppasser en per onderbroken prestatie moet 1 briefje ingevuld worden. Het origineel wordt aan de kinderoppasser meegegeven.

Prestaties waarvoor geen verzekeringsbriefje werd gebruikt, vallen buiten de verantwoordelijkheid van de Gezinsbond en zijn vanzelfsprekend onder geen beding verzekerd.

KOD verantwoordelijke :

Huguette Kemps
Onze-Lieve-Vrouwstraat 25
1910 Kampenhout
Tel. 0496/53.68.91
kinderoppasdienst@gezinsbondkampenhout.be

pagina afdrukken

  webdesign : highgate´57 ©2010-2013 - Gezinsbond - afdeling Kampenhout
www.gezinsbondkampenhout.be
e-mail: webmaster@gezinsbondkampenhout.be