Gezinsbond Kampenhout
[start] - [Voordelen]

Kortingskaarten openbaar vervoer

Gezinnen met tenminste 3 kinderen, kunnen reductiekaarten bekomen voor het openbaar vervoer. Met deze kaarten krijg je op trein, tram en bus en in bepaalde sportcentra en staatsdomeinen (Bloso, Plankendael, Zoo Antwerpen) een fikse reductie. De kaarten voor de kinderen moeten regelmatig vernieuwd worden (zie datum op de kaart), voor de ouders om de 5 jaar. Zij genieten trouwens levenslang van dit voordeel.Nu kunnen ook nieuw samengestelde gezinnen (tijdelijk) korting krijgen als ze 3 kinderen hebben. Ze kunnen levenslang recht krijgen bij 3 eigen kinderen.

Enkele algemene principes :

De korting 'groot gezin' wordt verleend aan de kinderen jonger dan 25jaar en die recht geven op kinderbijslag en aan hun ouders.
Om van de korting te kunnen genieten,moet het gezin aan de volgende voorwaarden voldoen :

  • in België verblijven
  • minimum 3 kinderen ten laste hebben, onder hetzelfde dak verblijven
  • een kind met een handicap van ten minste 66% erkend is, telt voor twee (met een erkend attest)

Nieuw samengestelde gezinnen :

Als het nieuwe gezin ten minste 3 kinderen heeft die aan de gestelde voorwaarden voldoen, hebben de kinderen recht op korting. Naargelang van het aantal eigen kinderen hebben de ouders het recht op een jaarkaart of een korting voor het leven.
Bv. Moeder heeft 3 eigen kinderen, vader heeft 1 eigen kind : moeder krijgt 5-jaar kaart, vader jaarkaart.

Pleegkinderen :

Kinderen die door een officiële instantie (vrederechter, kinderrechter, jeugdrechter,...)in een gezin geplaatst zijn, geven tijdelijk het recht op de korting aan henzelf, de pleegouders en hun eigen kinderen die recht geven op kinderbijslag, zolang het aldus gevormde gezin de vereiste voorwaarden vervult.

Overleden kinderen :

Overleden kinderen die ingeschreven werden bij naam in het bevolkingsregister, tellen mee om het recht op de korting van de ouders of partners en de andere kinderen te bepalen.

De kaarten moeten, aan de hand van het formulier, dat alle vereiste informatie bevat, aangevraagd worden. Het formulier moet ter goedkeuring voorgelegd worden aan de administratie. Het vak betreffende de gezinssamenstelling dient door het gemeentebestuur te worden bevestigd.

Voor de kinderen van 18 to 25 jaar dient het vak betreffende de kinderbijslag door de kinderbijslagkas te worden ingevuld.
Een attest van de kinderbijslagkas kan eventueel worden toegevoegd of een geldig schoolbewijs.
Iedere aanvraag dient te worden ondertekend door het gezinshoofd.

De attesten van het gemeentebestuur en van de kinderbijslagkas of school mogen niet ouder zijn dan 3 maanden te rekenen vanaf de aanvraagdatum.

De formulieren kunnen afgehaald worden bij de verantwoordelijke. U kan het formulier ook downloaden via onze website.
Zij zorgt voor de aanvraag van de kaarten en bezorgt deze achteraf mits betaling van 6 euro/per gezin.
De kaarten worden betaald bij aanvraag.

Verantwoordelijke reductiekaarten :

Francine Schoonaert-Crul
Krokuslaan 8
Tel. 016/65.61.09
Email : francine.crul@telenet.be

pagina afdrukken

  webdesign : highgate´57 ©2010-2013 - Gezinsbond - afdeling Kampenhout
www.gezinsbondkampenhout.be
e-mail: webmaster@gezinsbondkampenhout.be